Świadczę pomoc prawną
od 2010 roku.

Zapraszam do współpracy
https://www.lodzinski.eu/wp-content/uploads/2020/10/podpis.png

O KANCELARIIKancelaria radcy prawnego Krzysztofa Lodzińskiego świadczy pomoc prawną dla Klientów indywidualnych, osób fizycznych i prawnych będących przedsiębiorcami oraz innych podmiotów, nieprowadzących działalności gospodarczej,
w tym stowarzyszeń i fundacji.

Nie występujemy w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Pomoc prawna świadczona jest we współpracy z zespołem prawników specjalizujących się w wybranych zagadnieniach. Taka formuła działania zapewnia możliwie szeroki zakres oferowanych usług przy zachowaniu wysokich standardów pracy.
Funkcjonowanie Kancelarii oparte jest na fundamencie wzajemnego zaufania, bezwzględnego przestrzegania tajemnicy zawodowej i niezależności w wykonywaniu obowiązków radcy prawnego. Rygorystyczne przestrzeganie tych zasad pozwala na budowanie uczciwych relacji oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa prawnego.

Wolność
to prawo czynienia wszystkiego,
na co pozwalają prawa“

Monteskiusz

KONTAKTKancelaria Radcy Prawnego
Krzysztofa Lodzińskiego

ADRES:
ul. Targ Rakowy 5/6, budynek biblioteki,
IV piętro, pokój nr 425, 80-806 Gdańsk
(budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej)
Godziny
uzależnione od potrzeb klienta

Copyright 2020 Krzysztof Lodziński