Organy administracji publicznej

USŁUGIPomoc prawna

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych na zasadach określonych w przepisach prawa.
Jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotami publicznymi poprzez zapewnienie stałej obsługi prawnej, obsługi określonych zadań oraz świadczenie zastępstwa procesowego.
Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w pracy w urzędach oraz w obsłudze prawnej organów administracji publicznej.
Przedstawiamy oferty współpracy formułowane w innych trybach niż przetarg nieograniczony.

Przedsiębiorcy i osoby prawne

Przedsiębiorcy i osoby prawne

Pomoc prawna świadczona przedsiębiorcom związana jest z rynkiem, na którym funkcjonują oraz specyfiką działalności.
Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym świadczymy pomoc w zakresie prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego.
Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe

Kancelaria oferuje obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz osób i podmiotów zarządzających lub administrujących wspólnotami.
Organy administracji publicznej

Organy administracji publicznej

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych na zasadach określonych w przepisach prawa.

Copyright 2020 Krzysztof Lodziński