Klienci indywidualni

USŁUGIPomoc prawna

Klientom indywidualnym świadczymy pomoc w zakresie prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego. Zajmujemy się reprezentacją w postępowaniach sądowych, windykacyjnych oraz egzekucyjnych. Przygotowujemy projekty pism i umów, w tym pism procesowych takich jak: pozwy, odpowiedzi na pozwy, apelacje, a także reprezentujemy przed sądami w toku całego postepowania.

Pomagamy w sprawach rodzinnych dotyczących trudnych życiowych sytuacji. Prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział regulujący funkcjonowanie rodziny w sferze majątkowej i niemajątkowej. W kryzysowych sytuacjach pojawiają się takie zagadnienia jak: rozwód, podział majątku, alimenty, sprawowanie opieki nad dziećmi.

Kancelaria udziela pomocy również w zakresie prawa spadkowego. Pomagamy rozwiązać problemy pojawiające się po śmierci osób najbliższych, a nadto doradzamy jak można zapobiec sporom majątkowym za życia. W tej dziedzinie prawa głównie pojawiają się trudności w takich kwestiach jak: nabycie spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, zachowek, wydziedziczenie, spadek po osobie zadłużonej.

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach cywilnych. Skutecznie prowadzimy postępowania o zapłatę, z reprezentacją podczas egzekucji należności. Doradzamy w sprawach mieszkaniowych, współnot mieszkaniowych, najmu, dzierżawy. Skutecznie prowadzimy spory w zakresie: zniesienia współwłasności, wydania nieruchomości, o zasiedzenie.

Reprezentujemy Klientów indywidualnych w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. Zapewniamy doradztwo i reprezentację w sprawach przed organami podatkowymi oraz w relacjach z ZUS.

Udzielamy porad i sporządzamy opinie prawne.

Zakres usług

Specjalizujemy się między innymi w:
 • sprawach o zapłatę i reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym
 • dochodzeniu odszkodowań oraz zadośćuczynienia
 • ochronie dóbr osobistych
 • sporządzeniu projektów umów
 • sprawach o odwołanie darowizny bądź uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli
 • zasiedzeniu nieruchomości i sporach we wspólnotach mieszkaniowych
 • postępowaniu o wydanie nieruchomości
 • odszkodowaniach za słupy energetyczne
 • zniesieniu współwłasności
 • rozwodach i alimentach
 • rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • rozliczeniach majątkowych osób żyjących w związkach faktycznych
 • prawie obrotu nieruchomościami
 • prawie budowlanym
 • podziałach majątku
 • prawie lokalowym, w tym eksmisjach i sprawach związanych z najmem
 • relacjach z zarządcami nieruchomości, w tym zarządcami, administratorami, spółdzielniami, TBS
 • umowach i kontaktach z deweloperami
 • sprawach o spadek, związanych z dziedziczeniem, uznaniem za niegodnego dziedziczenia, wydziedziczeniem i o zachowek
 • dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli, w tym z OC i AC
 • sprawach pracowniczych i należnościach związanych ze stosunkiem pracy
 • odszkodowaniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • kwestiach związanych z gospodarstwami i gruntami rolnymi oraz leśnymi
 • zwrotach wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowaniach związanych z wywłaszczeniem oraz reprywatyzacją
 • postępowaniu administracyjnym
 • sprawach o ustale prawa do emerytury
 • upadłości konsumenckiej
 • postępowaniach o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym
 • roszczeniach „frankowiczów”, tj. osób które zawarły umowy o kredyt hipoteczny inteksowany w walucie obcej.
Przedsiębiorcy i osoby prawne

Przedsiębiorcy i osoby prawne

Pomoc prawna świadczona przedsiębiorcom związana jest z rynkiem, na którym funkcjonują oraz specyfiką działalności.
Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym świadczymy pomoc w zakresie prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego.
Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe

Kancelaria oferuje obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz osób i podmiotów zarządzających lub administrujących wspólnotami.
Organy administracji publicznej

Organy administracji publicznej

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych na zasadach określonych w przepisach prawa.

Copyright 2020 Krzysztof Lodziński