O kancelarii

Kancelaria radcy prawnego Krzysztofa Lodzińskiego

od 2010 roku świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, firmom, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom sektora finansów publicznych.  Mamy doświadczenie we współpracy z indywidualnymi przedsiębiorcami, spółkami cywilnymi oraz spółkami prawa handlowego, spółdzielniami, fundacjami i stowarzyszeniami, a także samorządami terytorialnymi, państwowymi osobami prawnymi oraz zakładami i jednostkami budżetowymi.
Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju, w razie potrzeby korzystając ze współpracy wypróbowanych prawników działających w innych miastach.

Zespół kancelarii dostosowuje godziny pracy do potrzeb klientów. Po wcześniejszym umówieniu spotkania jesteśmy do dyspozycji w siedzibie kancelarii, w miejscu prowadzenia działalności bądź zamieszkania klienta jak i on-line przy użyciu wszystkich powszechnych komunikatorów.

Bezwzględnie przestrzegamy tajemnicy zawodowej i zasady niezależności w wykonywaniu obowiązków radcy prawnego.
Wyróżnia nas bogata wiedza, doświadczenie oraz indywidualne, nieszablonowe podejście do spraw i potrzeb klienta.
Nie świadczymy pomocy prawnej w sprawach karnych.

Zasady współpracy

Zasady współpracy uzależniamy od potrzeb Klienta.
Porady i konsultacje świadczone są na rzecz wszystkich Klientów w biurach Kancelarii lub innym miejscu ustalonym z Klientem.

Opinie prawne i sprawy sądowe dla Klientów indywidualnych realizujemy na podstawie zlecenia określającego warunki współpracy. Wynagrodzenie szacujemy przy uwzględnieniu koniecznego nakładu pracy, po zapoznaniu się ze sprawą. Możliwe jest wynagrodzenie kwotowe bądź ustalone w części na zasadzie premii od sukcesu.
Klientom poszukującym stałej obsługi prawnej oferujemy zawarcie umowy, w której pomoc prawna świadczona jest według stawek godzinowych lub ryczałtowo.
Pomoc prawą świadczymy na terenie całej Polski. W przypadkach nagłych bez różnicowania dni roboczych i wolnych od pracy.

W razie potrzeby zapewniamy udział specjalistów z dziedzin związanych z przedmiotem sprawy m.in.: tłumacza przysięgłego, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, rzeczoznawcy majątkowego.

Copyright 2020 Krzysztof Lodziński