Wspólnoty mieszkaniowe

USŁUGIPomoc prawna

W Polsce istnieje około 120.000 wspólnot mieszkaniowych. Liczba problemów prawnych pojawiających się w toku ich funkcjonowania jest podobna.
Problemy te zachodzą na wszelkich możliwych płaszczyznach: pomiędzy sąsiadami, w relacjach z dostawcami towarów i usług – szczególności podczas robót budowlanych i remontów, podczas wykonywania umów przynoszących pożytki, w toku zmian przeznaczenia części wspólnych, w relacjach z zarządcą/administratorem (i też zarządcy/administratora ze wspólnotą). Wymienienie wszelkich kategorii spraw wydaje się niemożliwie podobnie jak przewidzenie różnorodności spotykanych w życiu sytuacji.
Kancelaria oferuje obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz osób i podmiotów zarządzających lub administrujących wspólnotami.

Pomagamy

Podejmujemy się stałej współpracy lub świadczymy usługi w jednostkowych, powierzonych sprawach.
Pomagamy przy sądowych skargach uchwał wspólnot, przygotowaniu projektów uchwał lub umów, w szczególności przekraczających zakres zwykłego zarządu, w sprawach o zapłatę należności z tytułu opłat, przymusowej sprzedaży lokalu, przekształceń praw do gruntu, nabywania nieruchomości oraz sądowego rozwiązania spraw związanych ze sposobem zarządu oraz czynnościami zarządu.
Pomagamy w prawnym unormowaniu określonych problemów wynikających w toku funkcjonowania wspólnoty.

Przedsiębiorcy i osoby prawne

Przedsiębiorcy i osoby prawne

Pomoc prawna świadczona przedsiębiorcom związana jest z rynkiem, na którym funkcjonują oraz specyfiką działalności.
Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym świadczymy pomoc w zakresie prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego.
Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe

Kancelaria oferuje obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz osób i podmiotów zarządzających lub administrujących wspólnotami.
Organy administracji publicznej

Organy administracji publicznej

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych na zasadach określonych w przepisach prawa.

Copyright 2020 Krzysztof Lodziński