Zasady współpracy

Zasady współpracy

Zasady współpracy uzależniamy od potrzeb Klienta.
Porady i konsultacje świadczone są na rzecz wszystkich Klientów w biurach Kancelarii lub innym miejscu ustalonym z Klientem.

Opinie prawne i sprawy sądowe dla Klientów indywidualnych realizujemy na podstawie zlecenia określającego warunki współpracy. Wynagrodzenie szacujemy przy uwzględnieniu koniecznego nakładu pracy, po zapoznaniu się ze sprawą. Możliwe jest wynagrodzenie kwotowe bądź ustalone w części na zasadzie premii od sukcesu.
Klientom poszukującym stałej obsługi prawnej oferujemy zawarcie umowy, w której pomoc prawna świadczona jest według stawek godzinowych lub ryczałtowo.
Pomoc prawą świadczymy na terenie całej Polski. W przypadkach nagłych bez różnicowania dni roboczych i wolnych od pracy.

W razie potrzeby zapewniamy udział specjalistów z dziedzin związanych z przedmiotem sprawy m.in.: tłumacza przysięgłego, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, rzeczoznawcy majątkowego.

KONTAKTKancelaria Radcy Prawnego

Krzysztofa Lodzińskiego
ul. Targ Rakowy 5/6,
budynek biblioteki,
IV piętro, pokój nr 425
80-806 Gdańsk

Copyright 2020 Krzysztof Lodziński